Học bổng trao đổi của Sung Kyun Kwang University (SKKU)

Ngành học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học

Trao đổi nghiên cứu

Hạn nộp hồ sơ: Thứ ba, 20 Tháng 12, 2016

Thông báo về học bổng trao đổi khoa học của SKKU dành cho sinh viên năm cuối và các cán bộ trẻ Trường ĐHKHTN. 

Chương trình diễn ra trong 5 ngày từ ngày 08-12 tháng 2/2017 . 

Các ứng viên sẽ được hỗ trợ 100% chi phí ăn ở và đi lại.    

Thời hạn nộp hồ sơ đến SKKU từ 01/12/2016 - 20/12/2016. 

Thông tin liên hệ:

Emai: cscience@skku.edu

Web: http://cscience.skku.edu/eng_cscience

Tuyển dụng

>