Tuyển dụng

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long
Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Vị trí: Quản trị viên tập sự | Ngày hết hạn: 10/09/2016

Trường Đại học Giao thông vận tải
Trường Đại học Giao thông vận tải

Vị trí: Giảng viên | Số lượng: 31 | Ngày hết hạn: 31/08/2016

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương
Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương

Vị trí: Giáo viên | Số lượng: 229 | Ngày hết hạn: 01/09/2016

Viện Sinh học nhiệt đới
Viện Sinh học nhiệt đới

Vị trí: Nghiên cứu viên | Số lượng: 4 | Ngày hết hạn: 07/10/2016

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ Thông tin Hà Tĩnh
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại

Vị trí: Nhân viên Ngày hết hạn: 03/10/2016

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Tuyển dụng

>