Trường Đại học Giao thông vận tải

Vị trí: Giảng viên | Số lượng: 31 | Ngày hết hạn: 31/08/2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

     Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

     Phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đáp ứng các tiêu chuẩn khác của Trường Đại học Giao thông vận tải (gửi kèm Thông báo này).

II. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

III. Nội dung thi tuyển: Nội dung thi tuyển gồm ba phần:

1. Thi kiến thức chung (thi viết): Là bài thi kiểm tra về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng; Các quy định pháp luật về viên chức, đạo đức nhà giáo; Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường đại học Giao thông vận tải; Quy định quyền và nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, cán bộ quản lý Trường đại học GTVT.

     Thời gian làm bài: 120 phút.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ:

     a) Đối với ứng viên làm công tác giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm:

     Sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức giảng và phỏng vấn: mỗi ứng viên soạn giáo án nội dung 01 đơn vị học trình của chuyên ngành dự tuyển, phân chia theo tiết giảng quy định (tương đương 15 tiết), bốc thăm giảng 01 trong số 15 tiết đã soạn và trả lời câu hỏi của Ban chấm thi.

     b) Đối với ứng viên làm công tác hành chính:

     Sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức vấn đáp và xử lí tình huống thực tế: ứng viên soạn bài về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo nội dung của đơn vị sử dụng lao động yêu cầu; bốc thăm và hoàn thành nội dung đề thi yêu cầu.

     * Bài soạn photocopy thành 5 bản nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua phòng Tổ chức cán bộ) 03 ngày trước ngày thi chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Thi các môn điều kiện

     a) Ngoại ngữ: (Thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Đức, Nga)

     - Đối với viên chức làm giảng viên hoặc tương đương và Viên chức A0: thi trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thời gian làm bài 90 phút.

     - Đối với ứng viên dự tuyển giảng viên tiếng Anh phải thi ngoại ngữ thứ 2.

     b) Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thời gian làm bài 30 phút.

IV. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, có công chứng theo quy định và kiểm định của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

5. Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Hộ khẩu (bản sao có công chứng);

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. 02 ảnh màu cỡ 3x4.

8. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

     (Hồ sơ dự tuyển liên hệ phòng Tổ chức cán bộ - P. 405, Nhà A1 - Trường Đại học Giao thông vận tải).

V. Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh

VI. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển dụng:

     - Khối giảng dạy:             22  chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo);

     - Khối hành chính:          09  chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo).

VII. Kế hoạch tuyển dụng:

1. Nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016;

     Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ (phòng 405-Nhà A1 Trường Đại học GTVT, ĐT: 04.38347675) trước 17h00 ngày 31/8/2016 (Hồ sơ đã nộp không trả lại).

     * Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc do người khác mang đến nộp.

2. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 9/2016 

     Thời gian cụ thể Nhà trường sẽ thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Trường, địa chỉ truy cập:http://www.utc.edu.vn/  (Mục Thông báo hoặc Thông tin của Phòng Tổ chức cán bộ)./.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Đắc Sử (Đã ký)

 

Tuyển dụng

>