Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Vị trí: Quản trị viên tập sự | Ngày hết hạn: 10/09/2016

Mô tả công việc: 

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng tại đây

Tuyển dụng

>