Institut Curie, Paris, Pháp

Ngành học: 

Vật lý, Hóa học

Tiến sỹ

Hạn nộp hồ sơ: 

Chủ nhật, 5 Tháng 2, 2017

Thông báo chương trình đào tạo của Institut Curie, Paris, Pháp. 

Cụ thể, chương trình IC-3i được đồng tài trợ bởi EU gồm 14 chương trình đào tạo PhD sẽ bắt đầu vào tháng 10/2017 trên các lĩnh vực:

  • Biology & Chemistry of Radiations, Cell Signaling & Cancer
  • Biology, Cancer, Genetics & Epigenetics
  • Integrative Tumour Biology, Immunology & Environment
  • Multiscale Physics-Biology-Chemistry
  • Translational Research

Tham khảo thêm tại: http://enseignement.curie.fr/en/training.curie.fr/ic3iphd

Tuyển dụng

>